Gratis raad.
Problemen oplossen in Bureau : € 50,00/h
Missie op de lange termijn agentschap : € 43,75/h
Freelance voor het bedrijfsleven : € 40,00 / h
Site internet : € 37,50/h
Freelance pour artisan : € 35,00 / h
BTW uit..